Договір публічної оферти

Загальні положення

1.1. Ця оферта є офіційною пропозицією компанії OkeyHotel (ФОП Кузнєцов К. С. “okeyhotel.com.ua”, далі по тексту - “Каталог"), укласти договір надання послуг бронювання дистанційним способом, тобто через веб-каталог, далі по тексту - "договір", і розміщує публічну оферту (пропозицію) на офіційному сайті каталогу https://okeyhotel.com.ua (далі "Платформа"). https://okeyhotel.com.ua/uk/
1.2. Моментом повного і безумовного прийняття Гостем пропозиції каталогу (акцептом) укласти електронний договір надання послуг бронювання, вважається факт оплати Гостем бронювання на умовах цього Договору, в терміни і за цінами, вказаними на платформі.

Загальні положення

2.1. У цій оферті, якщо контекст не вимагає іншого, наведені нижче терміни мають такі значення:
  • OkeyHotel, Каталог, "ми", "нас / нам" або "наш/наша/наше/наші" означає компанію OkeyHotel (ФОП Кузнєцов К. С.)
  • "Платформа" означає (мобільний) сайт і додаток, якими володіє, контролює, управляє, обслуговує і/або розміщує OkeyHotel, і на якому надається сервіс
  • "Послуга" означає різні продукти та послуги, які можна замовити, придбати або орендувати у Постачальника Послуг.
  • "Постачальник Послуг" означає постачальників послуг з розміщення гостей (наприклад, готель, апартаменти або господар об'єкта).
  • "Сервіс" означає онлайн-придбання, замовлення, оплату (обробку платежу) або бронювання, пропоноване OkeyHotel щодо продуктів і послуг постачальника послуг на платформі.
  • "Бронювання" означає замовлення, покупку, оплату або резервування послуги.

Опис нашого сервісу

3.1. За допомогою веб-каталогу okeyhotel.com.ua (далі Каталог) ми (компанія OkeyHotel (ФОП Кузнєцов К.С.)) надаємо онлайн-сервіс, через який власники об'єктів готельного бізнесу можуть рекламувати, просувати на ринку, реалізовувати та/або пропонувати свої послуги для бронювання або оренди, а гості каталогу можуть знаходити такі послуги, замовляти і оплачувати їх. З моменту відправки заявки на бронювання OkeyHotel діє виключно як посередник між гостями та Постачальником Послуг. Ми передаємо інформацію про бронювання відповідному Постачальнику(-ам) Послуг і відправляємо гостям електронне підтвердження від імені Постачальника Послуг. OkeyHotel не (пере)продає, не орендує і не реалізує будь-які поїздки, продукти або послуги.
Вся інформація, що розміщується на Каталозі, надана OkeyHotel Постачальниками Послуг. Постачальники Послуг несуть повну відповідальність за оновлення інформації про ціни, тарифи, наявність вільних номерів та інших відображуваних на Каталозі даних. Ми робимо все можливе, щоб забезпечити якість сервісу, але ми не перевіряємо достовірність і не можемо гарантувати точність або повноту всієї інформації, а також не несемо відповідальність за будь-які помилки або збої. Кожен постачальник послуг за будь-яких умов несе відповідальність за точність, повноту і правильність (описової) інформації (включаючи тарифи, збори, ціни, правила, умови і наявність номерів), що відображається на Каталозі.

Предмет Договору

4.1. OkeyHotel зобов'язується оформити бронювання на Гостя, а Гість зобов'язується оплатити бронювання на умовах даного Договору.
Цей договір регулює надання послуг бронювання на Каталозі, в тому числі:
  • добровільний вибір Гостем готелю на Каталозі;
  • самостійне оформлення Гостем бронювання на Каталозі;
  • оплата Гостем бронювання, оформленого на Каталозі;
  • обробка та оформлення бронювання Гостем на умовах цього Договору. Порядок оформлення бронювання

Порядок оформлення бронювання

5.1. Гість має право оформити бронювання в будь-якому готелі, представленому на Каталозі з вільними номерами.
5.2. При відсутності вільних номерів, співробітник готелю зобов'язаний поставити Гостя до відома (по телефону або через електронну пошту).
5.3. При відсутності вільного номера Гість має право змінити дату бронювання, відмовитися від бронювання або анулювати заявку.

Умови оплати

6.1. Якщо не вказано інакше, OkeyHotel безкоштовний для гостей, ми не беремо комісію за оформлення бронювання до тарифу. Гості сплачують Постачальнику Послуг вартість, зазначену в бронюванні (плюс всі відповідні застосовні податки і збори, якщо вони не включені в ціну).
Постачальники Послуг сплачують комісію OkeyHotel після того, як Гість скористався продуктом або послугою, наданою Постачальником Послуг (наприклад, після того як Гість зупинився в об'єкті розміщення (і сплатив проживання)).
6.2. Здійснюючи бронювання у Постачальника Послуг, ви приймаєте і погоджуєтеся з порядком скасування, правилами, що діють у разі незаїзду, і з усіма додатковими умовами і правилами (надання послуг) Постачальника Послуг.
6.3. Ви несете всі ризики, пов'язані з несвоєчасною оплатою, неправильними даними дебетової або кредитної картки, або недостатністю коштів на вашій картці. Ви не маєте права претендувати на повернення будь-якої (неповоротної) передплаченої суми за винятком випадків, коли Постачальник Послуг згоден або дозволяє інше відповідно до своїх правил (перед-)оплати і скасування.

Порядок повернення передоплати бронювання

7.1. Повернення передоплати бронювання на OkeyHotel проводиться згідно чинного законодавства України.
7.2. Будь ласка, зверніть увагу, що певні тарифи, збори та спеціальні пропозиції не підлягають скасуванню, поверненню або зміні. Ми рекомендуємо уважно ознайомитися з деталями бронювання та особливими правилами до оформлення бронювання. Будь ласка, прийміть до відома, що Бронювання, що вимагає завдатку або передоплати (повної або часткової), може бути скасовано згідно з правилами Постачальника Послуг. Правила скасування і передоплати можуть варіюватися в залежності від сегмента, продукту або послуги.
7.3. OkeyHotel не несе відповідальності за наслідки вашого пізнього заїзду, а також скасування бронювання або штраф за незаїзд, який стягується Постачальником Послуг.

Подальша кореспонденція та комунікація

8.1. Завершуючи бронювання, ви погоджуєтеся на отримання електронного листа з інформацією про відповідний напрям і певними даними, що відносяться до Вашого бронювання, електронного листа, який ми надішлемо вам відразу після вашого перебування в готелі, з пропозицією заповнити нашу форму відгуку про готель.

Відповідальність сторін

9.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов цього договору в порядку, передбаченому цим договором та чинним законодавством України.
9.2. OkeyHotel не несе відповідальності за:
- зміни цін готелю;
- за невідповідність фотографій номерів;
- за невідповідність фотографій номерів;
- за затримку і перебої в наданні послуг (обробки замовлення і підтвердження бронювання), які відбуваються з причин, що знаходяться поза сферою його контролю;
- за протиправні незаконні дії, здійснені гостем за допомогою даного доступу до мережі Інтернет;
- за передачу гостем своїх мережевих ідентифікаторів-IP, MAC-адреси, логіна і пароля третім особам;
9.3. Гість, використовуючи наданий йому доступ до мережі Інтернет, самостійно несе відповідальність за шкоду, заподіяну його діями (особисто, навіть якщо під його логіном знаходилася інша особа) особам або їх майну, юридичним особам, державі або моральним принципам моральності.
9.4. У разі настання обставин непереборної сили, сторони звільняються від виконання умов цього договору. Під обставинами непереборної сили для цілей цього Договору розуміються події, що мають надзвичайний, непередбачений характер, які виключають або об'єктивно заважають виконанню цього Договору, настання яких сторони не могли передбачити і запобігти розумними способами.
9.5. Сторони прикладають максимум зусиль для вирішення будь-яких розбіжностей виключно шляхом переговорів.

Інші умови

10.1. Інтернет-сервіс залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни до цього Договору за умови попередньої публікації його на сайті https://okeyhotel.com.ua/uk/
10.2. Гість несе відповідальність за достовірність зазначеної при оформленні бронювання інформації. При цьому, при здійсненні акцепту (оформленні бронювання та подальшої оплати) Гість надає OkeyHotel свою беззастережну згоду на збір, обробку, зберігання, використання своїх персональних даних, у розумінні ЗУ «Про захист персональних даних».
10.3. Оплата Гостем оформленого на Каталозі бронювання означає повну його згоду з умовами договору надання послуг (публічної оферти)
10.4. Фактичною датою електронної угоди між сторонами є дата прийняття умов, відповідно до ст. 11 Закону України «Про електронну комерцію»
10.5. Використання ресурсу каталогу для попереднього перегляду вільних місць, а також для оформлення бронювання для Гостя є безкоштовним.
10.6. Інформація, що надається Гостем є конфіденційною. OkeyHotel використовує інформацію про Гостя виключно з метою обробки заявки на бронювання, відправлення повідомлень Гостю, здійснення взаєморозрахунків та ін.

Термін дії договору

11.1. Електронний договір вважається укладеним з моменту отримання особою, яка направила пропозицію укласти такий договір, відповіді про прийняття цієї пропозиції в порядку, визначеному частиною шостою статті 11 Закону України "Про електронну комерцію". https://okeyhotel.com.ua/uk/
11.2. Сторони мають право розірвати цей Договір в односторонньому порядку, у разі невиконання однією зі сторін умов цього Договору та у випадках передбачених чинним законодавством України.
Звертаємо Вашу увагу, що компанія OkeyHotel “okeyhotel.com.ua” на офіційному інтернет-сайті https://okeyhotel.com.ua/uk/, має право, відповідно до законодавства України, надавати право користування інтернет платформою ФОП та юридичним особам.